Achtergrond Cursus Beïnvloedende Communicatie

Een gesprek voeren is meer dan het uitwisselen van woorden. Het grootste deel van uw communicatie wordt gevormd door andere factoren, zoals non-verbale en vocale signalen. Ook uw eigen uitstraling is een belangrijke factor.

Het toepassen van beïnvloedingsprincipes maakt uw gesprek vele malen effectiever. Ze kunnen gebruikt worden om rapport op te bouwen, gesprekspartners te overtuigen of om meer informatie te verkrijgen.

Culturele verschillen kunnen een grote invloed hebben op uw gesprek. Het is van belang om uw gesprekspartner goed te begrijpen en culturele missers te voorkomen.

U krijgt vast wel eens te maken met moeilijk te overtuigen personen; ook hiervoor is bestaat een techniek. Hierdoor kunt u een patstelling doorbreken en het gesprek effectief voortzetten.

De samenstelling van de cursus en de bijbehorende zwaartepunten zijn aan te passen aan uw wensen, bij minimale deelname van zes personen.

 

Opbouw van de cursus

De cursus beslaat twee dagen. Deze dagen zijn als volgt opgebouwd:

Dag 1: Theorie gesprekstechnieken en beïnvloedingprincipes. Praktijkoefeningen.

Dag 2: Theorie culture bewustwording en omgaan met weerstand. Praktijkoefeningen.

Een gesprek voeren is een vaardigheid. Het zwaartepunt ligt dan ook op de praktijk. Met behulp van een realistisch scenario past u de theorie toe, waarna onze ervaren trainers het gesprek op een constructieve wijze evalueren.

 

Doelen van de cursus.

Na afloop van de cursus zult u in staat zijn om:

  • rapport op te bouwen met uw gesprekspartner;
  • beïnvloedingsprincipes toe te passen;
  • actief te luisteren;
  • op de juiste wijze vragen te stellen;
  • meer bewust te zijn van de invloed van andere culturen;
  • om te gaan met weerstand;
  • meer bewust te zijn van uw eigen uitstraling.